Brandisolering

Förhindrar spridning vid bränder

VI BRANDISOLERAR
ALLA BYGGNADER

Brandisolering

När det börjar brinna i en byggnad är brandförloppet oerhört snabbt och kraftfullt. Många äldre byggnader och privatbostäder är dåligt rustade för att klara bränder. Det gör att eld och rök snabbt sprids längs vanliga installationer för ventilation, el och vatten och gör branden mycket svårsläckt och orsakar omfattande skador.

Det är tyvärr vanligt att byggnader inte går att rädda vid bränder. Därför rekommenderas det att göra en professionell brandisolering eftersom man då effektivt skyddar den bärande konstruktionen och förhindrar spridning och skador när det brinner. En brandisolering innebär kortfattat att man isolerar byggnader med brandsäkert material som klarar mycket höga temperaturer. Det gör att risken minskar för att konstruktioner fattar eld vid bränder.

Hur görs en brandisolering?

En komplett brandisolering av en byggnad kan göras med olika material. Det vanligaste är att använda sig av stenull som har utmärkta egenskaper för att stå emot brand och har lång hållbarhetstid. En annan bra egenskap man får på köpet är att det även har ljudisolerande egenskaper. Det är ett flexibelt material som kan användas i de allra flesta platserna i en byggnad.

Regelbundna kontroller av brandisoleringen

Har man en befintlig brandisolering så är det mycket viktigt att den kontrolleras regelbundet för att säkerställa att skyddet är fungerande. Grundidén med brandisolering är att stänga inne branden och förhindra spridning.

När man säkerställt att brandisoleringen är fungerande har man det bästa brandskyddet och kan sova gott om natten. Skulle det börja brinna i ett rum behövs det inte ens släckas, utan elden kommer att kunna släckas utan spridning.

Metoder för brandskydd

Förutom brandisolering kan man också göra brandtätning, brandskyddsmålning och olika former av fogning som står emot brand.

Letar du efter ett pålitligt brandskyddsföretag så är du välkommen kontakta oss med dina funderingar och idéer via formuläret.

Vi kan hjälpa privatpersoner och företag med med allt inom brandskydd och vi använder självklart endast kvalitetsmaterial och vår personal är välutbildad och kunnig. Vi har bland annat utbildade brandskyddsledare på bolaget.

Reglerat brandskyddsarbete

Hos Statens räddningsverk finns det ett dokument med allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). I detta kan man läsa att ett säkert brandskydd måste innehålla ett systematiskt brandskyddsarbete. Vilket innebär att man måste arbeta såväl förebyggande arbete för att förhindra bränder samt att ha väl fungerande rutiner vid brand.

Yrkesstolta medarbetare

Bolagets 100 medarbetare är mycket erfarna, kunniga och kompetenta. Vi erbjuder tjänster av högsta kvalitet för bästa resultat. Vi är flexibla i vårt arbete och har stort kundfokus samt erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar aktivt med miljöarbete och det märks genom hela processen när det gäller val av material, inköp och transporter.

Vi har bland annat utbildade så kallade Brandskyddsledare. I och med detta erbjuder vi även allt från inventering och utbildning för att få ett heltäckande Systematiskt Brandskyddsarbete.

ROT-avdrag för privatpersoner

Vi hjälper privata kunder med all administration med skatteverket när du utnyttjar ROT-avdraget på våra arbeten. Du får 30 procents avdrag på arbetskostnaden på våra brandskyddsarbeten och det innebär att man kan få upp till 50 000 kronor per person och år i hushållet. Avdraget görs direkt på slutfakturan.

Vi hjälper dig med brandisolering