Brandisolering

Förhindrar spridning vid bränder

Brandisolering

Isolera branden

När en byggnad tar eld sprids branden snabbt genom den bärande konstruktionen och via vanliga installationer för el, ventilation och vatten. Det är avgörande för att branden ska kunna stoppas så att den isoleras och stannar där den är.

Men många byggnaders rörsystem fungerar faktiskt tvärtom och ger elden syre och vägar att spridas genom till andra delar av huset. För att förhindra att bränder sprids i byggnader är det avgörande med en noggrann brandisolering.

Det gör också att skadorna blir mindre när branden isoleras till rummet där branden uppstod.

Vad innebär brandisolering?

En korrekt brandisolering görs genom att man klär bärande konstruktioner och rörsystem för el, vatten och ventilation med ett brandsäkert material för att branden inte ska spridas. Det är viktigt att man är noggrann och inte missar att isolera alla viktiga delar av byggnaden och stänga in eventuell brand för ett lättare och snabbare släckningsarbete.

Det vanligaste och mest effektiva sättet är att klä byggnadens konstruktion och rörsystem med ett stenull. 

Stenull - effektivt material mot brand

Stenull är är ett mycket bra material när det gäller att förhindra spridning av bränder. Den är obrännbar och uppfyller kraven för att få klassas i den högsta brandklassen Euroklass A1.

Det är ett underhållsfritt brandskydd som håller under byggnadens hela livslängd. Man kan använda stenull både för rektangulära och cirkulära ventilationskanaler och rörgenomföringar oavsett de är monterade horisontellt eller vertikalt och isoleringen går obruten genom den avskiljande konstruktionen. 

Se över byggnadens brandskydd

Många tror att det räcker att ha ett fungerande brandlarm för att vara säker. Så är tyvärr inte fallet. Det enda ett brandlarm gör är att tala om att det brinner. Det är såklart bra om man är hemma och då får lite extra tid att försöka släcka branden och att hinna ta sig ut.

Problemet med många bränder är att många byggnader inte är korrekt brandisolerade och får ett mycket snabbt händelseförlopp. Det gör att branden snabbt sprids och byggnaden får mycket omfattande skador och i vissa fall brinner ner till grunden. Så för allas säkerhet bör du se över byggnadens brandskydd för att säkerställa att huset klarar en brand på bästa sätt.

brandisolerande material

Mer information om brandisolering

Brand är en av de absolut vanligaste orsakerna till skador på byggnader och människor. Därför är det mycket viktigt att man isolerar faktorer som kan framkalla en brand. Här går vi igenom vad som kan behöva brandisoleras. 

Brandisolering innebär att man använder sig att av ett isolerande material runt allt som kan framkalla en brand i väggar, golv och tak. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om komponenter som inte syns direkt och som också är svårare att släcka. När man brandisolerar förhindras gnistor och lågor från att nå brandfarligt material i byggnationen. Även höga temperaturer kan starta en brand – brandisolering skyddar också mot denna typ av brand. 

Viktigt att ta hjälp av erfarna specialister

När det är dags att installera brandisolering i en byggnad är det viktigt att anlita erfarna specialister som oss – minsta lilla fel i montaget kan orsaka stora skador. Montaget måste dessutom kontrolleras noga och godkännas för att man ska kunna säkerställa att alla risker verkligen har eliminerats. Detta gör att det är mycket viktigt att man inte på egen hand avlägsnar någon brandisolering utan att ha ett godkännande från en behörig person. När det gäller privatpersoner kan det handla om en sotare, men du kan även höra av dig till oss om du funderar på att avlägsna gammal brandisolering, Vi är kunniga och erfarna när det handlar om brandsäkerhet och kan hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Separerar värmen från brandfarliga material

Syftet med brandisolering är alltså att hålla värme och brand separerat från brandfarliga material i byggnationen. Därför används brandisolering i alla delar av byggnaden som kan leda värmen. Exempel på detta är rören från en kamin, skorstenar, varmvattenrör, värmerör från oljepannor och ventilationskanaler från bland annat spisfläktar. Inom verksamheter som industri och verkstad kan brandisolering även installeras i väggar, tak och golv. Vissa maskiner kan dessutom täckas in med brandisolering. Hur man ska brandisolera är ett beslut som fattas beroende hur stor brandrisken är på företaget. I dessa fall kan även brandkåren vara behjälplig med tips och råd om brandsäkerhet. 

Kontakta oss via formuläret, så bokar vi in och genomför vi en noggrann brandinspektion och efter det rekommenderar vi passande åtgärder.

Brandisolering - en effektiv metod vid brand