Brandisolering

Förhindrar spridning vid bränder | 08-792 16 01

Brandisolering

Isolera branden

När en byggnad tar eld sprids branden snabbt genom den bärande konstruktionen och via vanliga installationer för el, ventilation och vatten. Det är avgörande för att branden ska kunna stoppas så att den isoleras och stannar där den är.

Men många byggnaders rörsystem fungerar faktiskt tvärtom och ger elden syre och vägar att spridas genom till andra delar av huset. För att förhindra att bränder sprids i byggnader är det avgörande med en noggrann brandisolering.

Det gör också att skadorna blir mindre när branden isoleras till rummet där branden uppstod.

Vad innebär brandisolering?

En korrekt brandisolering görs genom att man klär bärande konstruktioner och rörsystem för el, vatten och ventilation med ett brandsäkert material för att branden inte ska spridas. Det är viktigt att man är noggrann och inte missar att isolera alla viktiga delar av byggnaden och stänga in eventuell brand för ett lättare och snabbare släckningsarbete.

Det vanligaste och mest effektiva sättet är att klä byggnadens konstruktion och rörsystem med ett stenull. 

Stenull - effektivt material mot brand

Stenull är är ett mycket bra material när det gäller att förhindra spridning av bränder. Den är obrännbar och uppfyller kraven för att få klassas i den högsta brandklassen Euroklass A1.

Det är ett underhållsfritt brandskydd som håller under byggnadens hela livslängd. Man kan använda stenull både för rektangulära och cirkulära ventilationskanaler och rörgenomföringar oavsett de är monterade horisontellt eller vertikalt och isoleringen går obruten genom den avskiljande konstruktionen. 

Se över byggnadens brandskydd

Många tror att det räcker att ha ett fungerande brandlarm för att vara säker. Så är tyvärr inte fallet. Det enda ett brandlarm gör är att tala om att det brinner. Det är såklart bra om man är hemma och då får lite extra tid att försöka släcka branden och att hinna ta sig ut.

Problemet med många bränder är att många byggnader inte är korrekt brandisolerade och får ett mycket snabbt händelseförlopp. Det gör att branden snabbt sprids och byggnaden får mycket omfattande skador och i vissa fall brinner ner till grunden. Så för allas säkerhet bör du se över byggnadens brandskydd för att säkerställa att huset klarar en brand på bästa sätt.

Kontakta Täby Brandskyddsteknik AB snarast via formuläret, så bokar vi in och genomför vi en noggrann brandinspektion och efter det rekommenderar vi passande åtgärder.

 

brandisolerande material

Brandisolering - en effektiv metod vid brand