Brandisolering

Förhindrar spridning vid bränder

Om oss

Vi är ett erfaret och kunnigt företag som erbjuder brandskyddstjänster av högsta kvalitet. Vi är välutbildade och arbetar uteslutande med typgodkända produkter som gör att vi kan garantera att bostäder eller byggnader blir brandsäkrade. Vi arbetar systematiskt i våra projekt och dokumenterar allt vi för full insyn för att kunderna ska kunna känna sig trygga.

Vi märker även noggrant upp alla utförda arbeten där det går att läsa materialtyp, typgodkännandebevis, brandteknisk klass, datum och signatur av den utförande montören. Efter färdigställt brandskyddsarbete får man också ett speciellt intyg att byggnaden är brandskyddad och på vilket sätt.

Stort kundfokus

Vi är mycket lyhörda och flexibla i våra brandskyddsarbeten för att säkerställa högsta kundnöjdhet. Innan alla projekt tar vi en noggrann dialog med våra kunder för att ta reda på deras behov och krav. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi är rådgivande och kommer med rekommendationer för bästa brandskydd för just ditt hus eller byggnad.

Din trygga partner inom brandskydd