Brandisolering

Förhindrar spridning vid bränder | 08-792 16 01

Tjänster

Med vår erfarenhet i ryggen erbjuder vårt 100 personer stora företag ett antal tjänster inom brandskydd. Förutom brandisolering kan vi göra brandskyddsmålning, brandtätning, brandisolering av ventilation och olika fogningsarbeten för ökat brandskydd. Här kan du läsa mer om dessa tjänster. Tveka inte på att kontakta oss med dina frågor.

Brandskyddsmålning

Alla färger är inte skyddade mot brand. Vi hjälper dig att välja rätt färg på ytskikten så lokalerna är skyddade. Det gör att man kan spara tid och till och med rädda liv. Den skyddande färgen förhindrar effektivt uppkomst och spridning av brand. Den speciella brandskyddsfärgen minskar även rökutveckling samt temperaturstigning, vilket är två bidragande orsaker vid räddningsinsatser. Vi är experter på brandskyddsmålning och hjälper dig gärna!

Brandtätning

Om man har gjort en korrekt brandtätning i en byggnad står den väl rustad mot bränder. Vi bränder är det avgörande att förhindra spridningen och stänga in den för att lättare kunna släcka den. Låt oss brandtäta din bostad för ökad säkerhet!

Brandisolering av ventilationskanaler

Man vet att eld och rök snabbt tar sig in i ventilationen och sprids vid bränder i olika byggnader. Med en korrekt isolering skyddar vi dina ventilationskanaler för minskad spridning och därmed snabbare släckning av bränder.

Brandfogning

Vi har lång erfarenhet av olika fogningsarbeten för ökad brandsäkerhet. Vi säkerställer att alla fogar har brandsäkert material.

Är du intresserad av att brandskydda en byggnad så är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret, telefon: 08 – 792 16 01 eller via mail: [email protected].

nödutgångsskylt

Låt oss skydda ditt hem mot bränder